Ansökan till kommunal skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka till kommunala grundskolor i Tierps kommun och byte av skola inom kommunen. 

E-tjänsten används för ansökan vid nyinflyttning under pågående läsår och för byte av skola inom kommunen.

Denna E-tjänst ska inte användas för ansökan till förskoleklass under ansökningsperioden i januari-februari.
Under ansökningsperioden till förskoleklass i januari till februari varje år ansöker man om skolplacering i en separat E-tjänst. Ansöker man om förskoleklassplats eller byte av skola utanför denna ansökningsperiod gör man det i denna E-tjänst.

Om e-tjänsten

E-tjänsten kräver att du legitimerar dig med e-legitimation. Om eleven har en andra vårdnadshavare krävs det även att den andra vårdnadshavaren signerar ärendet med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kontakta utbildningskontoret@tierp.se.

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet utan ta kontakt med utbildningskontoret antingen via epost: utbildningskontoret@tierp.se eller via telefon: 0293 - 21 90 86.

När du har skickat in din ansökan i e-tjänsten kommer du även få ett e-postmeddelande med bekräftelse att ärendet mottagits. 

Har du några frågor angående ärendet eller e-tjänsten kontakta Medborgarservice.

 

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post. Vårdnadshavare nummer 2 kan där klicka på länken i mejlet och blir då ombedd att logga in i Tierp kommuns e-tjänsteportal med sitt e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.tierp.se/minasidor

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa