Ändring av terminalkort för sluttäckning deponi

LÄS MER

I denna e-tjänst beställer du ändring eller avslut av terminalkort för sluttäckning deponi. Du kan läsa mer på Tierp kommuns webbplats.

Om e-tjänsten

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet utan vänd dig till oss via telefon 0293-21 80 00 för beställning.

När du har skickat in din anmälan i e-tjänsten kommer du även få ett e-postmeddelande med bekräftelse att ärendet mottagits. Handläggare kommer att återkoppla via e-post.

Har du några frågor angående ärendet eller e-tjänsten kontakta oss gärna.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa