Beställning av terminalkort för sluttäckning deponi

LÄS MER

För att lämna avfall för sluttäckning till deponin Gatmot behöver företaget terminalkort. Korten är unika för varje fordon och gör det möjligt att lämna icke farligt avfall till sluttäckning av deponin.

 

Om e-tjänsten

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet utan vänd dig till oss via telefon 0293-21 80 00 för beställning.

När du har skickat in din anmälan i e-tjänsten kommer du även få ett e-postmeddelande med bekräftelse att ärendet mottagits. Handläggare kommer att återkoppla via e-post.

Har du några frågor angående ärendet eller e-tjänsten kontakta oss gärna.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Registreringsnummer för fordon

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa